Juridische informatie & ToS


Deze site is opgezet en gepubliceerd door :  LESGA

Adres : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Telefoonnummer : 

Het is verboden de site en/of de informatie op URL SITE geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar, op straffe van juridische en financiële sancties.

Hoewel bijzondere aandacht wordt besteed aan de productie, het schrijven en het ontwerp van deze site, is het mogelijk dat er fouten in staan of dat updates niet tijdig worden doorgevoerd, waarvoor onze excuses.
De uitgever en maker van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze omissies.


In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden informatie en cookies op deze site opgeslagen. Gebruikers hebben echter het volledige recht op toegang, rectificatie en verwijdering uit de URL SITE databases. Om hun verzoek in te dienen, hoeven ze alleen maar rechtstreeks per e-mail contact met ons op te nemen.

General Terms AND CONDITIONS OF SALE AND USE

—-

Overview

Deze website wordt beheerd door COMPTOIR-DU-WOK. Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar COMPTOIR-DU-WOK.FR. COMPTOIR-DU-WOK.NLbiedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die daaruit beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”, “Verkoop- en gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van alle aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en de daarop aangeboden diensten niet gebruiken. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


STATUS 1 – VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE ONLINE SHOP

Door akkoord te gaan met deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, u verklaart dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige van u deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u zult tijdens het gebruik van de Dienst ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTICLE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de diensten te allen tijde aan iedere persoon te ontzeggen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op onversleutelde wijze kan worden overgedragen en dat dit gepaard gaat met (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.


ARTICLE 3 – ACCURACY, juistheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Deze informatie uit het verleden is per definitie niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.


CLAUSE 4 – CHANGES TO SERVICE AND PRICES

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (en een deel of de inhoud van de Dienst) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn jegens u of derden niet aansprakelijk voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.


ARTICLE 5 – PRODUCTS OR SERVICES (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor accuraat worden weergegeven.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan personen, in een geografisch gebied of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of koopt aan uw verwachtingen voldoet, noch garanderen wij dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.


CLAUSE 6 – ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, van handelaren, wederverkopers of distributeurs afkomstig lijken te zijn, te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen:

Voor meer details, zie ons retourbeleid.


CLAUSE 7 – OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden die wij niet controleren, controle of invloed.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook, en zonder goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of in verband met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van optionele tools die op de Site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en middelen). Op deze nieuwe functies en diensten zijn ook deze Voorwaarden van toepassing.


ARTICLE 8 – LINKS VAN DERDEN

Zekere inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Derde links op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item dat toegankelijk is op of via deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten van deze derden dienen aan diezelfde derden te worden voorgelegd.


SECTIE 9 – COMMENTAAR, SUGGESTIONS AND OTHER USER SUBMISSIONS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld, Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”), verleent u ons het recht, op elk moment en zonder beperking, om de Opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) iemand een vergoeding te betalen voor verstrekte opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht inhoud te bewaken, te bewerken of te verwijderen waarvan wij menen dat deze, naar ons eigen oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendom of deze Voorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een geassocieerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons en/of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor alle commentaren die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die u plaatst of die derden plaatsen.


SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier voor ons Privacybeleid.


ARTICLE 11 – ERROREN, FOUTEN EN OMISSIES

Het kan voorkomen dat er informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten bevat, Het kan voorkomen dat informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een bijbehorende website onnauwkeurig is, te allen tijde zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum in de Dienst of een verwante website mag worden beschouwd als basis voor de conclusie dat de informatie in de Dienst of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of overbrengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of een geassocieerde, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt of kan brengen. (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, het web (of een andere bron) te doorzoeken, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van het verboden gebruik.


ARTIKEL 13 – AFSTAND VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken zal zijn, snel, veilig of foutloos.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

COMPTOIR-DU-WOK. FR, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van hun optreden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.CLAUSE 14 – INDEMNIFICATIE

U gaat akkoord met schadeloosstelling, verdedigen en beschermen van COMPTOIR-DU-WOK. FR, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


ARTICLE 15 – DISSOCIBILITEIT

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig wordt geacht, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dat toestaat, en het onuitvoerbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke scheiding de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.


ARTIKEL 16 – BEËINDIGING


De door de partijen vóór de datum van beëindiging aangegane verplichtingen en aansprakelijkheden blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden opgezegd. U kunt deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of als wij vermoeden dat u zich niet aan deze voorwaarden heeft kunnen houden, wij kunnen deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving aan u beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


ARTICLE 17 – ENTIRE AGREEMENT

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander bedrijfsbeleid of regels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, elke eerdere versie van de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Onduidelijkheid over de interpretatie van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.


ARTICLE 18 – APPLICABLE LAW

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van FRANKRIJK

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na de bekendmaking van wijzigingen in deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


ARTICLE 20 – CONTACT INFORMATION

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op

LEGAL NOTICES:

Deze site is opgezet en bewerkt door:

Adresse :
Siret:
Telefoonnummer:
Email:

Het is verboden de site en/of de informatie op COMPTOIR-DU-WOK.FR geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar op straffe van juridische en financiële sancties.

Ook al wordt bijzondere aandacht besteed aan de totstandkoming, het ontwerp en de vormgeving van deze site, toch is het mogelijk dat er fouten in staan of dat updates niet tijdig plaatsvinden en wij verontschuldigen ons daarvoor. Onze excuses hiervoor.
De uitgever en maker van deze site kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze omissies.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden op deze site informatie en cookies opgeslagen. De gebruikers hebben echter een volledig recht van toegang, rectificatie en schrapping uit de databases van COMPTOIR-DU-WOK.FR. Om hun verzoek in te dienen, hoeven ze alleen maar rechtstreeks contact met ons op te nemen op :
[METAS-MENTIONS-LÉGALES] Wettelijke vermeldingen en voorwaarden | [SHOP-NAME]. Het is verboden de site en/of de informatie op [SHOP-NAME] geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar op straffe van juridische en financiële sancties.