Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN GEBRUIK

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden via de website van Wok World, beschikbaar op [https://huis-van-wok.nl] (hierna te noemen de “Website”). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Als u de voorwaarden niet accepteert, bent u niet gemachtigd om de Website te bezoeken of de diensten en producten ervan te gebruiken.

1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website Wok World biedt een elektronisch platform voor de verkoop en distributie van producten met betrekking tot koken en eetcultuur. De website is gericht op zowel consumenten als zakelijke klanten die deze producten willen kopen. De gebruikers van de website (hierna “Gebruikers” genoemd) kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

2. GEBRUIKERSREGISTRATIE

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functies van de Website, kan de Gebruiker worden gevraagd zich te registreren en een account aan te maken. Bij registratie moet de gebruiker nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en deze informatie regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze actueel, volledig en correct is. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord van zijn of haar account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn of haar account.

3. INHOUD EN COPYRIGHT

De inhoud op de Website, inclusief tekst, grafische voorstellingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software, is eigendom van Wok World of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, verkocht, gedistribueerd of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huis Van Wok.

4. PRODUCTEN EN DIENSTEN

De Wok Wereld website biedt een breed scala aan producten en diensten met betrekking tot koken en eetcultuur. Gedetailleerde informatie over elk product en elke dienst, inclusief prijzen, beschrijvingen en gebruikersbeoordelingen, is beschikbaar op de website. We behouden ons het recht voor om de informatie over onze producten en diensten, inclusief prijzen en beschikbaarheid, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5. BESTELLEN EN BETALEN

De gebruiker kan producten en diensten bestellen via de website. Bij het bestellen verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte en volledige informatie te verstrekken. Elke bestelling moet door Wok World worden bevestigd. Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd wanneer Wok World de gebruiker per e-mail een bevestiging heeft gestuurd. Betaling voor producten en diensten kan worden gedaan met de betaalmiddelen die op de Website zijn toegestaan. Volledige betaling is vereist voordat een product of dienst wordt geleverd.

6. LEVERING EN VERZENDKOSTEN

De levering van producten is onderworpen aan de leveringsvoorwaarden vermeld op de Website. Vrachtkosten kunnen van toepassing zijn en worden afzonderlijk berekend tijdens de bestelling. Levertijden worden geschat en niet gegarandeerd. Wok World is niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door externe logistieke bedrijven of andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben.

7. herroepingsrecht en retournering

Volgens de geldende consumentenwetgeving heeft de gebruiker het recht om binnen een bepaalde termijn en onder bepaalde voorwaarden van de aankoop af te zien. Als de gebruiker gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, moet hij of zij binnen de aangegeven herroepingstermijn contact opnemen met Wok World en de daarin aangegeven instructies volgen. De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en in hun originele verpakking worden geretourneerd. De gebruiker draagt de kosten van de retourzending, tenzij anders overeengekomen.

8. HERZIENINGEN EN OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers mogen recensies, opmerkingen en andere inhoud op de Website publiceren zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend is. De inhoud mag geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” bevatten. Wok World behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken.

9. beperking van aansprakelijkheid

Het Wokhuis spant zich in om de juistheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen, maar garandeert niet de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de inhoud. Huis Van Wok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of door te vertrouwen op de informatie op de website.

Huis Van Wok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of door te vertrouwen op de informatie op de website.

10. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Wok World behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De bijgewerkte Voorwaarden worden van kracht na publicatie op de Website en zijn van toepassing op alle transacties die na publicatie worden gedaan. Gebruikers worden aangemoedigd de Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

11. INTEGRITEIT EN PERSOONSGEGEVENS

Wok World respecteert de privacy van zijn gebruikers en zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De informatie die via de website wordt verzameld, wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door de website te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

12. veiligheid

Wok World neemt passende veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle. De website maakt gebruik van veilige methoden voor de verwerking van betalingsgegevens, waaronder versleuteling van creditcardgegevens.

13. LINKS NAAR DERDEN

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet door Wok World worden gecontroleerd of onderhouden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en Huis Van Wok aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze websites van derden.

14. OVERMACHT

Wok World is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, epidemieën, stakingen of andere arbeidsgeschillen of verstoringen van communicatie of infrastructuur.

15. gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Door de website te blijven gebruiken na te zijn geïnformeerd over het gebruik van cookies, stemmen gebruikers in met ons gebruik van deze cookies.

16. geschillenbeslechting

Geschillen die ontstaan in verband met deze Voorwaarden zullen, waar mogelijk, worden opgelost door onderhandelingen tussen de partijen. Als het geschil niet op deze manier kan worden opgelost, zal het worden beslecht in overeenstemming met de wetten van het land waar Wok World zijn statutaire zetel heeft, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten.

17. DIVERSEN

Als enig deel van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel geacht scheidbaar te zijn van de overige bepalingen en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

18. CONTACT INFORMATION

Voor vragen over deze Voorwaarden of andere aspecten van onze service kunt u contact opnemen met info@wok-group.com.